top of page
למה חשוב ללמוד האדר.png

פילוח מיומנויות

פילוח מיומנויות מסמך דמות הבוגר והבוגרת 2030 (משרד החינוך) בהתאמה למיומנויות אוריינות מדיה אזרחית

 1. איתור מידע, פרשנות והיסק ממקור בודד

 2. איתור מידע, פרשנות והיסק ממקורות מרובים 

 3. הערכה

אוריינות לשונית
 1. להבין ולבטא יחסים מופשטים וקשרים בין המוחשי למופשט 

אוריינות מתמטית
 1. להעריך דיווחים במדיה על אודות נושאים הקשורים למדע ונסמכים על נתונים אמפיריים לקבל החלטות מושכלות לגביהם ולהגיב באופן ביקורתי על מידע קיים וחסר 

 2. להעריך הסבר וטיעון מדעי ולזהות בו בעיות או כשלים

 3. להכיר ולהעריך שיטות להבטחת מהימנות נתונים ואובייקטיביות של הסברים 

 4. להעריך ראיות ממקורות שונים

 5. לזהות את ההשלכות האפשריות של ידע מדעי על סוגיות חברתיות סביבתיות ומוסריות 

אוריינות מדעית
 1. הגדרת תבחינים מתאימים ולהשתמש בהם כדי לבחון ולהעריך מהימנות, רלוונטיות ועדכניות מידע ומקורות מידע, להבחים בין אמונות דעות, עמדות ועובדות. 

 2. לזהות תעמולה דמגוגיה ומניפולציה

 3. לזהות את ההבדל בין נימוקים לטענה ולהעריך את הקשר ביניהם 

 4. לזהות הטיות וכשלים לוגיים בטיעון 

 5. לזהות,לנטרל הטיות שיקולים זרים ודעות קדומות

 6. לחשוב באופן עצמאי אל מול מקורות סמכות וקבוצת השווים

 7. לתהות על מקורות ההצדקה ולשאול שאלות מערערות

 8. להשהות שיפוט (להימנע מגיבוש עמדה) עד לבירור ההצדקות ועד למציאות נימוקים משכנעים

חשיבה ביקורתית
 1. לשאול שאלות ולחקור כיוונים חדשים ולא צפויים

 2. לחשוב מחוץ לתבניות קבועות 

 3. לבחון הסברים ותופעות ממגוון נקודות מבט

 4. להשהות שיפוט כדי לאפשר זרימה חופשית של רעיונות 

חשיבה יצירתית
 1. להתמצא במרחב המקוון ולהכיר את מאפייני המדיה הדיגיטלית 

 2. להעריך את האיכות והאמינות של מסרים באמצעי המדיה הדיגיטליים באמצעות זיהוי המאפיינים של המידע הנמסר. 

 3. לבנות ולנהל זהות דיגיטלית בהקשרי למידה, עבודה ופנאי, להבין את הקשר בין הזהות הדיגיטלית לבין הזהות הממשית ולגלות מודעות להשפעות על אופני ההתבטאות וההצגה העצמית במרחב הדיגיטלי והשלכותיהן.  

 4. להתנהל ברשת באופן הגון ומכבד

 5. לגלות אחריות אישית למניעת פגיעה באחרים 

 6. לגלות מודעות לסכנות ברשת ולשמור על כללי בטיחות 

 7. לגלות מודעות להשפעות ולהשלכות של עקבות דיגטיליים

אוריינות דיגיטלית
אוריינות מידע
 1. להכיר כיצד מידע מאורגן במקורות שונים 

 2. להשוות בין סוגים של מקורות מידע

 3. להעריך מידע באופן ביקורתי

 4. להשתמש במידע באופן חוקי והוגן 

מודעות עצמית
 1. להבין כיצד כישורים, נטיות ומאפיינים אישיים באים לידי ביטוי במצבי חיים שונים ובתחומי םשונים, באילו סיטואציות הם עוזרים ובאלו הם פוגעים

 2. להבין את ההשפעה של הסביבה על סוג הרגש, על עוצמתו ועל משכו

 3. להכיר ביכולתיה של הפרט לנהל את חייבה ולהשפיע על עצמה ועל סביבתה (Agency)

 1. לזהות ולהבין מסרים מרומים מילויים ולא מילוליים

 2. להבין את ההשפעה שיש לפעולות הפרט על אחרות ולהפך

 3. לזהות נורמות חברתיות 

 4. להעריך פרספקטיבות והשקפות עולם מגוונות ולהכיר בתרומת הגיוון לפרט ולחברה 

 5. להכיר בהשפעתם של סטריאוטיפים ודעות קדומות על רגשות, על תפיסות ועל התנהגות 

מודעות חברתית
 1. לדעת, להבין ולקבל דעות והסתייגויות

 2. להקשיב לנהל שיח מכבד גם במצבי קונפליקט 

 3. להפגין אמפתיה 

 4. ליזום ליצור ולהשתתף במגוון אינטראקציות 

התנהלות חברתית
אוריינות גלובאלית
 1. לזהות ולהעריך השקפות עולם ומאפיינים תרבותיים של אנשים מרקעים שונים

 2. לבקר סטריאוטיפים והכללות 

 3. להבין את הקשרים בין תהליכים מקומיים לעולמיים וההפך

 4. להבין את יחסי הגומלין בין תהליכים ומהלכים חבתריים, סביבתיים וכלכליים לוקליים לבין אלו הגלובליים. 

 5. לתקשר באופן חיובי ומכבד עם אנשים מתרבויות אחרות 

 6. לפתח מודעות לרב לשוניות - להכיר שפות שונות ואת מאפינייהן הייחודים ולהביע סקרנות ונכונות ללמוד ולדבר בשפות הסביבה הקרובה ומחוצה לה.

 1. לווסת רגשות באופן יעיל - היכולת לזהות רגשות ולהבין את השפעתם על הגו, ועל החשיבה ועל הפעולה ולווסת אותם באופן יעיל בהתאם למצב. 

 2. לגבש דרכים להתמודדות עם משברים, למשל הפחתה של גורם הלחץ או פתרון הבעיה 

הכוונה עצמית
bottom of page