top of page
למה חשוב ללמוד האדר.png
מידע כוזב וחדשות כזב בזמן מלחמה
שאלות לדיון

מי מפיץ מידע כוזב וחדשות כזב בזמן מלחמה?

דוגמאות לסגנונות מידע כוזב השכיחים יותר בזמן לחימה

מדוע רואים עליה בהופעה של מידע כוזב בזמן מלחמה?

שאלות לדיון

עלייה בתיאוריות קונספירציה ברשתות בזמני מלחמה

 • תיאוריית קשר (קונספירציה) מבקשת להציע נרטיב חלופי שמערער את תפיסת המציאות הקיימת.

 • תיאוריית קשר יכולה להיווצר בעקבות שימוש במידע אמין ושימוש בו כדי לייצר מידע כוזב המשרת את הקונספירציה או מתוך כוונת זדון.

התגוננות מפני מידע כוזב בזמני מלחמה

דוגמאות לפרסומים שהפיצו פיקוד העורף וצה"ל בזמן מלחמה

הגברת האנטישמיות בעולם

הצגתה של ישראל כמי שמפרה חוקי מלחמה

 • ידיעות קונספירציה המאשימות גורמים פנימיים בחוסר מוכנות או בסיוע לאויב.

 • דיווחים כוזבים על תמיכה
  של קבוצות מיעוט באויב
  על מנת לעורר שנאה פנימית.

הסתה בין קבוצות בחברה

הוראות מזויפות להתכונן למצב חירום שלא פורסמו על ידי גורמים רשמיים

קריאה לפעולה

נטיעת בהלה

 • ידיעות מבהילות על איומים ופיגועים עתידיים ממקור
  שאינו מוסמך.

 • שימוש בתמונות וסרטונים
  ישנים או מזויפים כדי ליצור פאניקה ופחד בציבור.

bottom of page