top of page
למה חשוב ללמוד האדר.png
מאגר חומרים

קישורים להרחבה

פייק ניוז בזמן מלחמה

כלים לזיהוי פייק ניוז
סרטון - כלים לזיהוי פייק ניוז
מקורות פדגוגים נוספים

איך נימנע מהפצת פייק ניוז?

bottom of page