top of page
למה חשוב ללמוד האדר.png
כיצד נזהה מידע כוזב בשגרה ובמלחמה?
פוסט להורדה

איך מבדילים בין מידע אמין לפייק ברשת?

בדקו את מקור הידיעה האם יש לוגו או חתימה של רשות, ארגון או בעל תפקיד? האם הידיעה מובאת מפי מומחה? הודעות מגורמים רשמיים תמיד יופיעו בשמם ולא כמקור אנונימי.

[בדוגמה - הודעת ווטסאפ רשמית לכאורה, ממקור עם תמונה של פיקוד העורף, אך ההודעה עצמה אינה חתומה בשם פיקוד העורף]

תמונה של הודעה וואטספ שיקרית מפיקוד העורף

הצליבו את המידע מהידיעה עם מקורות רשמיים אחרים האם הוא מופיע גם באתרים רשמיים של המדינה, הרשויות או באמצעי תקשורת אחרים?
תנו עדיפות למידע ממקורות רשמיים ומוסמכים!

תמונה של הודעת שרשרת לא אמינה

בדקו את אופי וסגנון הידיעה האם הפרסום מנוסח בצורה תקינה או עילגת? האם זה נוסח רשמי או תיאור שמנסה לעורר בהלה ולחץ לשתף? הודעות מגופים רשמיים מנוסחות בצורה שקולה, ללא שגיאות, ולא ייצרו אצלנו לחץ לעשות פעולות דחופות.

פרוסם שמנוסח בצורה לא ברורה ולכן מעיד שהוא לא ממקור רשמי

בדקו אם התמונה או הסרטון מתאימים להקשר הידיעה נסו להבין אם התמונה או הסרטון שאתם רואים אכן צולמו במקום ובזמן שבו נטען, והתיאור שמלווה אותם מתאים להם. אפשר להיעזר במנועי חיפוש או בתוכנות לאיתור תמונות דומות. ידיעות אמינות לא ישתמשו בדימוי ישן או ממוחזר - זו מניפולציה שקרית!

הפעילו חשיבה ביקורתית! שאלו את עצמכם - האם הידיעה הגיונית? האם המידע המוצג נועד לשרת מישהו או להבהיל? האם הידיעה מסומנת כ"הועברה פעמים רבות"? התייחסו לכל ידיעה מלחיצה או משמעותית בחשדנות יתרה ובדקו אותה באמצעים השונים. הטילו ספק בכל ידיעה שלא מגיעה ממקור רשמי!

תמונה של הודעה וואטספ שקרית ולא הגיונית

בדיק"ה חמש הדרכים לאמת מידע

הפעילו שיקול דעת וחשיבה ביקורתית

קראו היטב כדי לראות אם יש שגיאות כתיב
או ניסוח

יש לחפש התאמה בין התמונה/וידאו לבין הכותרת, התאריך והמיקום (על ידי מנוע חיפוש תמונות)

דייקו על ידי הצלבת מידע עם מקורות מוסמכים

בדקו מה המקור ומי מפיץ

bottom of page