top of page
למה חשוב ללמוד האדר.png

מיומנויות אוריינות מדיה אזרחית במקצועות הלימוד

  • אוריינות מדעית 

  •  אוריינות דיגיטלית

  • אוריינות מידע

  • חשיבה ביקורתית 

  • מודעות חברתית

סוגי אוריינות רלוונטיים ממסמך דמות הבוגר והבוגרת 2030

החל מבוקר השבעה באוקטובר, 2023, בעקבות המתקפה הרצחנית של חמאס על ישראל, אנו מצויים במלחמה קשה המתנהלת בזירות שונות: בלחימה, ביחסים הבינלאומיים, בהתמודדות עם השכול והאובדן, עם מספר בלתי נתפס של חטופים ועם השיקום הנדרש בתוך החברה הישראלית ובמיוחד בקרב הישובים בדרום הארץ. המדיות השונות (תקשורת ורשתות חברתיות) הן זירה משמעתית המחברת בין ההיבטים השונים; מרחב ציבורי אליו מתנקזים רגשות, עמדות, דעות, חדשות ורעיונות. במידה רבה זוהי זירת לחימה נוספת המערבת את כלל האזרחים בכל הגילאים ודורשת הבנה עמוקה יותר בכל הקשור לצריכה, שימוש והבנה של ממד זה, גם בשגרה ובוודאי בתקופת מלחמה. אוריינות מדיה אזרחית, כוללת בתוכה מגוון מיומנויות המוגדרות כנדרשות לחיים במאה העשרים ואחת. מיומנויות אלו מצויות במסמך דמות הבוגר 2030, אך אינן משוייכות בהכרח לתחום אוריינות המדיה ו/או להיבטים של מיומנויות אזרחיות. בעולם שבו תחומי הסייבר והבינה המלאכותית מחליפים אנשים וארגונים אמיתיים במהירות מסחררת, היעדר מיומנויות של פענוח והבנה של המדיות השונות, יאפשר ליותר ויותר גורמים לנצל חוסר ידע זה לצורכי רווח על חשבון יחידים וקבוצות חלשים, לפגוע בביטחון האישי והמדינתי ולערער את הדמוקרטיה. ככל שהחברה מתמהמהת בקידום נושא זה, כך הפערים גדלים והיכולת להתמודד איתם עלולה להצטמצם. הלומדים במערכת החינוך היום הם מי שיהיו האזרחים, היוצרים והמנהיגים הפוליטיים והחברתיים בעתיד הקרוב, והם אינם מקבלים באופן עקבי ועמוק חשיפה להיבטים אלה של חינוך אזרחי. לאור זאת, ובמיוחד ברקע המלחמה, המיזם המוצע, מבקש להתמודד עם הטמעה של מיומנויות אוריינות מדיה אזרחית כהכרח חינוכי דחוף להפצה כאן ועכשיו, ולייצר תשתית נדרשת של ידע, מיומנויות ושותפים להטמעת הנושא בתכניות הלימודים לעתיד. הנחת המוצא של מהלך זה היא כי המיומנויות הנדרשות לטיפוחה של אוריינות מדיה אזרחית, הן מיומנויות אותן ניתן לתרגל בכל תחומי הדעת. כל אחד מתחומי הדעת מביא נקודת מבט שונה על המציאות ומציע דרכי חשיבה שונות עליה. מערכי שיעור שהוכנו על ידי צוותי המקצועות השונים בהקשר למלחמה משמשים כבסיס ודוגמא לקידום מיומנויות אלה.

לפניכם ארבע שאלות פוריות סביבן ניתן לארגן למידה בכל אחד ממקצועות הלימוד והן יכולות להוות בסיס לשילוב של פעילויות למידה בתחום הדעת המקדמות גם מיומנויות של אוריינות מדיה אזרחית. לכל שאלה, כמה הפניות אפשריות למערכי שיעור שהופצו על ידי מפקחי המקצועות השונים כבסיס לעיסוק בהיבטים שונים של תקופת המלחמה דרך תחומי הדעת. לכל מערך כזה נוספו שאלות המסייעות בשילוב והטמעה של מיומנויות לטיפוח אוריינות מדיה אזרחית בקרב התלמידים. 

שאלה ראשונה  - כיצד ניתן לגבש עמדה עצמאית בשגרה ובמלחמה?

שאלה שניה - מהו תפקידה של החברה האזרחית במדינה דמוקרטית בשגרה ובמלחמה?

שאלה שלישית -  מהם ההיבטים השונים של חוסן וטיפוח חוסן בזמן מלחמה?

שאלה רביעית  - מדמיינים עתיד - ישראל לאחר המלחמה?
bottom of page